Yeni yasaya göre, izin alma yükümlülüğü kiraya veren kişiye ait olacak. Turizm amaçlı kiralama işlemleri, belgelendirilmiş A grubu seyahat acentaları aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Yetki Bakanlıkta

İzin verme yetkisi Bakanlığa ait olacak. Başvuruda bulunanların, izin belgesine konu bağımsız bölümün tüm kat maliklerinin oy birliğiyle verdiği kararı sunmaları gerekecek.

kira2

Merkez Bankası rezervleri eriyor Merkez Bankası rezervleri eriyor

İzin Belgesi Süresi ve Kullanıcı Hakları

İzin belgesi sahibinin vefat etmesi durumunda 3 ay içinde mirasçılar başvurmalı, aksi takdirde izin belgesi geçerliliğini yitirecek. Kullanıcı hakları sözleşme süresi bitene kadar devam edecek.

kira-4

5 gün içinde izin alması gerek

Yasaya uymayanlar için ciddi idari cezalar öngörülüyor. İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlara 100 bin lira ceza kesilecek ve 15 gün içinde izin alması için süre verilecek.

İzin Belgesi Olmayan Konutların Kiralanması

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama faaliyetine aracılık edenler de 100 bin lira idari ceza alacaklar.

kira3

100 bin lira ceza

Turizm payı belgesinin belirlenen sürede ibraz edilmemesi veya denetimlerde sunulmaması durumunda 50 bin lira, yanlış tanıtım veya eksik hizmet durumunda 100 bin lira ceza uygulanacak.

Yıl içinde dörtten fazla kiraya verenler dikkat

Aynı konutu yıl içinde dörtten fazla kiraya verenler ve Bakanlığın istediği bilgi ve belgeleri zamanında göndermeyenler için daha ağır cezalar öngörülüyor.