Anayasa Mahkemesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Basın İş Kanunu'nda kullanılmamış izin ücretlerinin ödenmesine ilişkin herhangi bir şart bulunmazken, Deniz İş Kanunu'nda işverenin iş sözleşmesini haklı sebeplerle feshetmesi halinde kullanılmamış izin ücretlerinin ödenmeyeceği öngörülmektedir. . Yargıtay bu hükmün Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi başvuruyu haklı bularak düzenlemeyi iptal etti.

YÜKSEK MAHKEMEDEN İPTAL BAŞVURUSU

İşçi ve işveren arasındaki davalara bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul etti.

ANAYASA KARARI

Anayasa Mahkemesi kararında, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 5953 Sayılı Basın İş Kanunu'nda işçiye kullanılmayan yıllık izinlerin ödenmesine ilişkin bir şart aranmamasına rağmen, işaret edildi. Deniz İş Kanunu'nda sözleşmenin feshi nedenine bağlı olarak bir şart bulunmaktadır.

Pençe Kilit bölgesinde operasyon: Bir askerimiz şehit oldu, 6 terörist öldürüldü Pençe Kilit bölgesinde operasyon: Bir askerimiz şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Kararda, Deniz İş Kanunu'na göre işçinin ne zaman izne ayrılacağına işverenin karar vereceği vurgulanırken, iş sözleşmesinin 14'üncü maddenin (I) bendinde belirtilen sebeplerden dolayı feshedilmesi halinde, bu sürenin dolmadan önce ödeneceği belirtildi. İzin kullanıldığı takdirde işçi, anayasal güvence altına alınan dinlenme hakkını kullanmış olmayacaktır.

Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi Deniz İş Kanunu'nun 40'ıncı maddesinin yedinci fıkrasını iptal etti. Anayasa Mahkemesi, yasal boşluk oluşmaması için yeni bir yasal düzenleme yapılmasına kadar 6 ay süre verdi. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı 14 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.

ARTIK İŞÇİLERE YILLIK İZİN ÜCRETİ ÖDENECEK

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, Deniz İş Kanunu'nda yapılan düzenlemeye son veriyor. Artık işçiler hak ettikleri yıllık izin ücretini alabilecekler. Yargıtay'ın başvurusu sonucunda alınan bu karar, iş hukuku alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MAHKEMEDEN İPTAL BAŞVURUSU

Yargıtay, Deniz İş Kanunu'nda işçilere izin ücreti ödenmesini engelleyen düzenlemeye itiraz etti. Yargıtay, bunun anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi Kararı ve İşçi Hakları

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, işçilerin haklarının korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Deniz İş Kanunu'ndaki düzenleme iptal edildi. Böylece çalışanların yıllık izin dönemlerinde hak ettikleri ücreti almaları sağlanacak.

YASAL DÜZENLEME VE GELECEK SÜREÇ

Anayasa Mahkemesi kararıyla Deniz İş Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal boşlukların oluşmaması için 6 aylık süre verildi. Yeni düzenlemeyle işçi hakları korunacak ve iş hukuku alanında daha adil bir ortam sağlanacak.