Yasemin T.'nin sağ kulağından boğazına doğru akan sıvı dilini uyuşturdu ve 15 gün geçmedi.