Öne Çıkanlar silahlı saldırı paşa Ekonomi Halep Ayyıldız Tim

Sanayinin geliştirilmesine ilişkin tasarı kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nı, kabul etti.

Tasarıyla, sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde  çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu  kalkacak.

Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede,  zeytinliklerin bitkisel gelişimini, çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık  oluşturacak, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacak ve işletilemeyecek. 

Ancak  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, alternatif alan bulunmaması ve kurulun  uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için  zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verebilecek, bu yetkisini  gerektiğinde valiliklere devredebilecek.

Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile tarımsal  işletmelerin yapımı, işletilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine  bağlı olacak.

Düzenleme kapsamında yatırımları yapanlar, bu faaliyetlerini izin  amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütecek,  oluşabilecek zararı telafi edecek, kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis  süresi bitiminde eski vasfına getirecek.

KURUL OLUŞTURULUYOR

Zeytinlik sahası bulunan her ilde valinin başkanlığında Bilim, Sanayi  ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Orman ve  Su İşleri bakanlıklarının ildeki üst düzey temsilcileri, sanayi, ticaret odaları,  sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı 11 üyeli kurul oluşturulacak.

Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu, yatırım taleplerine ilişkin görüş  bildirecek, zeytinlik sahaların geliştirilmesi, korunması, verimli kullanılmasına  yönelik inceleme yapacak.

ZEYTİN AĞACINI İZİNSİZ KESENE 4 BİN LİRA CEZA

İzin verilen yatırımlara ait sahalar hariç, zeytinlik sahalar  daraltılamayacak. Zeytin ağaçlarının sökülmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının fenni gerekçeye dayalı iznine tabi olacak. 

Bu iznin verilmesinde  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı konunun uzmanı araştırma  enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alınacak. Bu  halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemeyecek, sökülemeyecek.  İzinsiz kesinler veya sökenlere, ağaç başına 4 bin lira idari para cezası  verilecek.

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ VE YAZILIM ÜRETENLER DE DAHİL EDİLDİ

Tasarıyla, Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı yeniden  yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına  alınıyor.

Yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine  başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt  sistemi getiriliyor.

Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak  sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline  ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elektronik ortamda olacak, beyannamelerin  elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılacak.

Sanayi sicilinde kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine,  süresinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler için verilen idari para cezası  kesilecek.

Sanayi işletmelerinden, faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın  sanayi siciline kaydolmayıp, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1  yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe  kadar kaydolmayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken  beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini, düzenlemenin yürürlüğe girdiği  tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmayacak.

VERGİLERDEN MUAFİYET

İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri  bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları  yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu bölgelerde bulunan  arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi  alınmayacak.

Yine bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi  gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis  sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, bu arsaüzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf olacak.

İşletmelerin bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden istisna  tutulacak.

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve  sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti  getirildiği için kanunda yer alan benzer mahiyetteki geçici muafiyetler  kaldırılacak.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV ALMA YAŞI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik  çalışmalar yapacak ve bu konuda karar verecek.

YÖK tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen yükseköğretim  kurumlarında görevlerinde kalmalarında yarar görülenler birer yıllık sürelerle 75  yaşına kadar çalışabilecek.

Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim  gören her bir öğrenci için YÖK bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim  desteği verilecek.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullandırılmasında,  proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora  programlarındaki öğrencilere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi  Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın belirlenecek miktarlarda  burs verilecek.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ KURULUYOR

Yükseköğretim kurumları, Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu,  özel sektör ile iş birliği yapmak, üretilen bilgi, yapılan buluşları fikri  mülkiyet kapsamında koruma altına almak, uygulamaya aktarmak üzere, sermaye  şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilecek.

Ofisin kuruluş sermayesi, bilimsel araştırma projesi kaynaklarından  veya döner sermaye gelirlerinden karşılanabilecek. Ofiste, işçi ve yabancı  uyruklu personel çalıştırılabilecek.

Ofisler ile bunların yürüttükleri faaliyetler için Devlet İhale Kanunu  hükümleri uygulanmayacak.

Devlet üniversitelerinde fiilen 6 yıl çalışan öğretim üyelerine, yurt  içinde ve yurt dışında alanıyla ilgili Ar-Ge niteliğinde çalışmak üzere, 1 yıl  süreyle ücretli izin verilebilecek. 

Bu kişiler ikinci defa ücretli izin  alabilecek ancak bunun için iznin sona erdiği tarihten itibaren asgari 6 yıl  süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev yapacak.

Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak veya öğretim  üyelerinin yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki projelere yardımcı olmak üzere,  doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi sonrasındaki 7 yıl içinde kalmak kaydıyla en fazla  3 yıl süreyle sözleşmeli olarak doktora sonrası araştırmacı istihdam edilecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi, yükseköğretim kurumlarının  eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç, dış kalite  güvencesi, akreditasyon süreçleri, bağımsız dış değerlendirme kurumlarının  yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları içerecek.

İdari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel  bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulacak. Kurul, yükseköğretim kurumlarının  eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite  düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapacak, iç, dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve  bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 13 üyeden oluşacak. Kurulda, YÖK Genel  Kurulunca ve Üniversitelerarası Kurulca seçilen üçer, Milli Eğitim Bakanlığı,  Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, TÜBİTAK, Türkiye Sağlık  Enstitüleri Başkanlığı, TOBB ve öğrencileri temsilen birer kişi yer alacak.

Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu, yükseköğretim alanındaki  istihdam odaklı politikaları oluşturulacak, geliştirecek, buna bağlı yeni  açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanmasına yönelik süreçlerde  öneride bulunacak.

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu, meslek yüksekokulları ve  programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların  geliştirilmesi, izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine  ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.