Belçika’da geçen hafta çocuklara zorunlu cinsel eğitim ve “akışkan, dalgalı, ikilik dışı” cinsiyet eğitimlerinin verilmesi yasalaştı. Yasa oylanırken aileler protesto eylemleri yaptı. Bu pazar Brüksel’de Müslüman ve Hristiyan toplum büyük bir eylemle yasaya karşı çıkmayı hedefliyor. Türkiye, yarın 200 kurumun önderliğinde Büyük Aile Buluşması’na hazırlanıyor. Dünyada da kültürel yozlaşmaya yönelik adımların karşısında aileler duruyor. Geçen hafta Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosunda yapılan oylama ile her ilkokul 6. (12 yaş) ve ortaokul 4. sınıf (15 yaş) öğrencisi için cinsel eğitim dersi zorunlu hale geldi. Yasanın dayanağı olan program içeriğinde Türkiye’nin bir süre önce feshettiği İstanbul Sözleşmesi’ne atıflar bulunuyor. Gösterimi yasalaşan videolar, İlişkisel, Duygusal ve Cinsel Yaşam Eğitimi (EVRAS) adı verilen 300 sayfadan oluşan programın içeriğinde yer alıyor. Bu program, Belçika’da on yıl önce isteğe bağlı olarak okullarda uygulanmaya başlandı. Ancak çok fazla talep görmemiş olmalı ki, Belçika geçen hafta EVRAS’ın içeriğindeki videoların okullarda gösterilmesini yasalaştırdı. Program, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara cinsel yaşamla ilgili verilecek eğitim ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ adı altında cinsiyetsizleştirmeyi de içeriyor.

‘CİNSELLİKTE ÖZGÜR SEÇİM’

EVRAS’ın amaçlarının en başında “cinsellikte özgür seçim” maddesi geliyor. Ayrıca homofobik yargıların yıkılması da 6 maddelik amaçlar listesinde dikkat çekiyor. EVRAS’ın ayrıntılarının yer aldığı internet sitesinde, programın “Cinsiyet kimlikleri, cinsiyet ifadeleri ve cinsel yönelimler” başlıklı bölümünün “elzem” olduğu ifade ediliyor. Elzem olan bu bölümde yaşlara göre çocuklara verilecek eğitim programı sıralanıyor. Programı inceledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü... Suikast girişimi demokrasiye saldırıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü... Suikast girişimi demokrasiye saldırıdır

5-8 YAŞ

Cinsiyet kimliğinin doğumda atanan kimlikle aynı veya farklı, daha yakın veya daha uzak, dalgalı vb. olabileceği öğretilecek. Programda neden bu yaşın tercih edildiğine ilişkin açıklama ise şöyle: “5-6 yaşlarında, çocuğun cinsiyet kimliği onaylanma eğilimindedir ancak hayatı boyunca değişmeye devam edebilir. Bazı çocuklar trans kimliklerini daha kolay ifade etmeye başlarlar. Çocuklar cinsiyet kimliklerinin doğumda kendilerine atanan cinsiyetle örtüşmediğini hissederse, bu durum sosyal kaygı şeklinde kendini gösterebilir.”

9-11 YAŞ

Cinsiyet kimliği, biyolojik cinsiyet ve cinsiyet ifadesinin anlamı kavratılacak. Bunlar şöyle sıralanıyor: Toplumsal cinsiyet kimlikleri (cisgender, transgender, erkek, kadın, nonbinary/ikilik dışı cinsiyet, agender/ kimliksiz, vb.)” Eğitimin bu bölümünde 9-11 yaş arasındaki çocuklara “kendi kaderini tayin etmenin önemi” anlatılacak. Programda, “Kendi kaderini tayin etme” eyleminin açıklamasına da yer verilmiş:

“Herkesin cinsel yaşamını ve ilişkilerini seçme, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kendi kararlarını verme ve başkalarının haklarına saygı göstererek bunların sonucu olan davranışları benimseme özgürlüğüne sahip olduğunu kabul eder. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği alanında, kendi kaderini tayin etme, kişinin cinsel yönelimini, cinsiyet kimliğini ve cinsiyet ifadesini uygun gördüğü şekilde tanımlama ve cinsiyet kimliğinin yasal olarak tanınmasını sağlama özgürlüğünü ifade eder.”

Eğitim programı 9-11 yaş grubuna ayrıca “interseks” (hem erkeksi hem kadınsı davranma) kavramını öğretmeyi hedefliyor.

12-14 YAŞ

EVRAS programı, “cinsiyetler arası geçiş” adımlarının 12-14 yaş grubuna öğretilmesini hedefliyor. Okullarda yasa ile yürürlüğe sokulan programın bu yaş grubuna kazandıracağı beceriler şöyle özetleniyor: “Bir trans birey olarak rahatlık noktanıza ulaşmak için seçenekler: Cinsiyet ifadesinde değişiklikler (kıyafet, yürüyüş, saç şekli, ses vb.), idari geçişler (isim değişikliği, kimlik kartındaki cinsiyet işaretinin değiştirilmesi vb.), vücutta değişimler vb. - Trans bireyler, cinsiyetleri hakkında soruları olan kişiler, aileleri vb. için hizmetler ve kaynaklar…”

‘CİNSEL KİMLİK İNŞASINI DESTEKLEYİN’

Bu becerinin 12-14 yaş grubuna kazandırılması programda bu yaşlardaki gençlerin “cinsiyet ifadeleri konusunda daha iddialı” olmaları ile açıklanıyor. Ayrıca biyolojik olmayan cinsel kimliklerin inşası sırasında gençlerin desteklenmesi de öğütleniyor.

“Cinsellik ve Cinsel davranış” başlığı altında ise 5-8 yaş grubuna, “Cinsellik, aşk duyguları, cinsel yönelim, zevk,” kavramlarının öğretilmesi hedefleniyor. Bu bölümde çocuklara kazandırılması amaçlanan hedefler şöyle:

“Cinselliğin farklı yönleri (bilişsel, fiziksel, duygusal), cinsellikle ilgili kurallar, neye izin verildiği veya nelerin yasak olduğu.” Programa göre 9-11 yaşa ilk cinsel deneyimler, farklı cinsel davranışlar, mastürbasyon ve orgazm konuları anlatılacak. Burada LGBT tarihi, Çocuklar 12 yaşına geldiğinde ise cinsellikle ilgili bütün ayrıntılar gündeme geliyor. Yasalaşan EVRAS, 12 yaşındaki çocuklara cinsellikle ilgili şu bilgilerin verilmesini hedefliyor:

“Penestrasyonun (içe girme) ötesinde cinsel pratikler, beş duyu ve cinselliğe getirebilecekleri hisler, uyarılma ve arzunun farklı aşamaları, orgazm.” Program, Vatan Partisi’nin yürüttüğü mücadele ile Türkiye’nin feshettiği, İstanbul Sözleşmesi sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne dayanıyor. Programda sözleşmede yer alan “kalıplaşmamış toplumsal cinsiyet rolleri” gibi kavramların EVRAS kılavuzunda belirtilen öğrenme faaliyetlerine dahil edildiği belirtiliyor.

MÜSLÜMAN TOPLUMDAN TEPKİ

Ülkedeki Müslüman toplum, Belçika Diyanet Vakfı, Belçika İslam Federasyonu, Belçika Arnavut Camileri Federasyonu, Belçika Afrika Camileri Birliği, Liège Camiler Birliği, Belçika Bosna İslam Toplumu ve Ehli-Beyt Türk İslam Kültür Merkezi’nin imzasını taşıyan bildiri ile kınadı. Açıklamada EVRAS programı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Bu karar bize göre aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine, öğrencilerin ve ailelerinin çıkarlarına ters düşmektedir. EVRAS programı, uygulanma şekli ve genç ve hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır. EVRAS programının benimsenmesi, çocuklarımızın eğitiminde öncelikli alan ebeveyn ve öğretmenlerin meşru kaygılarını görmezden gelmektedir. Karar verenler, özellikle onların mahremiyetini etkiliyorsa, her ailenin çocuklarının eğitimini seçme hakkına sahip olduğunu kabul etmeliler. EVRAS programının dini özgürlükleri ve ebeveynlerin çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz. Demokratik bir toplumda bu anayasal ve temel hakların korunması elzemdir. Gençlerin cinsel sağlığının desteklenmesi ile her bireyin değerlerine ve temel haklarına saygı gösterilmesi arasında bir denge kurulması son derece önemlidir. Programın Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi hükümleri uyarınca çocuk haklarını ihlal ettiğine de dikkat çekmek isteriz.”

 

İSTEĞE BAĞLIYDI

Cinsel eğitim Flamanca konuşulan bölgede zorunlu. Fransızca konuşulan başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde 2012 yılında okulların inisiyatifine bırakılan uygulama yeni durumda zorunlu hale geldi. Öğrenciler, haftada iki saat bu dersleri alacaklar.